Saturday, January 23, 2010

ကၽြန္းစုျမိဳ႕ေလးမွ ေ၀ေနယ်သုခႏွင့္ သမားဇာနည္မ်ား

ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္က်ေသာ ကၽြန္းစုျမိဳ႕ေလးသည္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ဖ်ား ျမိတ္ျမိဳ႕နယ္အတြင္းပါ၀င္ေသာ ကၽြန္းျမိဳ႕ေလးတစ္ျမိဳ႕ျဖစ္ပါသည္။ ျမိဳ႕ေလးသို႕ ေရာက္ရွိျပီး သိပ္မၾကာေသာ အခ်ိန္တြင္ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ေအာင္ေတာ္မူသာသနာ့ရိပ္သာတြင္ တရားစခန္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ကို သိရွိရသျဖင့္ ထိုဆရာေတာ္ေက်ာင္းသို႕ ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စစ္သားမ်ားအတြက္ တာ၀န္ခ်ိန္မ်ားျဖင့္ ျပည္႕ေနေသာေၾကာင့္ သီးသန္႕တရားစခန္းတြင္ တရားထိုင္ျခင္းအမႈကို မျပဳႏိုင္ပါ။ တရားမွတ္ျခင္းဆိုသည္မွာ မွတ္တတ္လွ်င္ အခ်ိန္တိုင္းတရားမွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ မနက္မိုးလင္းႏွင့္ အိပ္ရာ၀င္ခ်ိန္မ်ားေလာက္သာ တရားထိုင္မွတ္ျခင္းအမႈကုိ ျပဳႏိုင္ပါသည္။

ဆရာေတာ္ေက်ာင္းသို႕ေရာက္ရွိလာျပီး ဆရာေတာ္အား တရားစခန္းႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းေလွ်ာက္ထားျပီး ဆရာေတာ္ဘုရားႏွင့္ တရားစခန္း၀င္ေရာက္သူေယာဂီမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ကုသုိလ္ဒါနျပဳခ်င္ပါေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္က ခြင့္ျပဳေသာေၾကာင့္ (၂၇.၇.၂၀၀၈) မွ စတင္၍ ဆရာေတာ္ႏွင့္ တရားစခန္း၀င္ေယာဂီမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစစျခင္းတြင္ မိမိတြင္ပါလာေသာ လစာေငြေလးျဖင့္ လုိအပ္ေသာေဆး၀ါးအခ်ိဳ႕ကို ၀ယ္ယူခဲ့ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ေစတနာရွင္အခ်ိဳ႕မွလည္း ၀ိုင္း၀န္းလွဴဒါန္းေသာေၾကာင့္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ၀ယ္ယူကာ ဆရာေတာ္ကို ဆက္ကပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္မွလည္း ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆးခန္းေလးတစ္ခုဖြင့္လွစ္လိုေၾကာင္း မိန္႕ၾကားသျဖင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္တိုင္ပင္ကာ ၾသဂုတ္လ စတုတၳပတ္ေလာက္တြင္ ဆရာေတာ္၏ ေက်ာင္းေအာက္ေျမေနရာတြင္ ဆရာေတာ္ဘုရားကိုယ္တိုင္ ပႏၷက္ရိုက္ေပးကာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း ေဆးခန္းေဆာက္လုပ္ရာတြင္ တတက္တစ္အားပင္ လုပ္အားဒါနမ်ား ေန႕ညမျပတ္ပါ၀င္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ တစ္ပတ္အတြင္းတြင္ပင္ ကၽြန္းစုျမိဳ႕နယ္၊ ထိန္ေခ်ာင္းေက်းရြာရွိ ေအာင္ေတာ္မူသာသနာရိပ္သာတြင္ ေ၀ေနယ်သုခဟု အမည္တြင္ေသာ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္းေလးကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ထို႕ေနာက္ ေဆးခန္းေရရွည္တည္တ့ံေရးအတြက္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားျဖင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ေလးတစ္ခုကို ေသခ်ာစြာ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အလွဴေငြေကာက္ခံျခင္းမ်ားကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ေကာက္ခံျပီး ဆရာေတာ္ထံကပ္လွဴရန္ အေျပးတပိုင္းျဖင့္ ဆရာေတာ့္ေက်ာင္းသို႕ ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္ ေျပးခဲ့ရေသာေန႕ေလးမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေဆးMAၾကီး xxxx ႏွင့္ ေက်ာင္းေဂါပက ဦးပိုအင္တုိ႕ကလည္း ေစတနာအျပည္႕အ၀ျဖင့္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ရြာသူရြာသားမ်ားကလည္း မိမိတို႕တတ္ႏိုင္သေလာက္ ေငြမ်ားျဖင့္ ေဆးပေဒသပင္အတြက္ လွဴဒါန္းၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေ၀ေနယ်သုခေဆးခန္းေလးကို ညေန(၅)မွ ည(၇)နာရီထိ ကုသခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း တပ္မွ တာ၀န္မ်ားျပီးဆံုးခ်ိန္ ျပီးသည္ႏွင့္ ေဆးခန္းေလးရွိရာသို႕ အျမဲမျပတ္ပိတ္ရက္မထားပဲ ကၽြန္ေတာ္သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာ ပညာျဖင့္ ကုသဒါနျပဳခြင့္ရခဲ့ပါသည္။

ထို႕ျပင္ ေ၀ေနယ်သုခေဆးခန္းေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္သိကၽြမ္းခင္မင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕မွ အဘဦးညြန္႕ေမာင္ကို ေဆးခန္းေလးအေၾကာင္းကို လွမ္းေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ အဘ၏ ကူညီမႈျဖင့္ ေဆးပေဒသပင္အတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ သံုးသိန္းကို လက္ခံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မွာ ပီတိျဖစ္မိတာ အမွန္ပါဗ်ာ.. ကၽြန္ေတာ္မွာ ထိုမွ်ေလာက္ပိုက္ဆံအင္အားမရွိပါ။ ကၽြန္ေတာ္တတ္ထားေသာပညာျဖင့္သာ ေဆးကုသမႈကုသုိလ္ကို ေပးရံုမွ်ျဖင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ယခုကဲ့သို႕ ေစတနာရွင္မ်ား၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ လိုအပ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ၀ယ္ယူႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ့္တာ၀န္ခ်ိန္ျပီးဆံုး၍ အျခားျမိဳ႕သို႕ ေျပာင္းေရြ႕ခြင့္ က်ေသာအခါ ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ႏႈတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ကၽြန္ေတာ့္ေနရာေလးတြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ယူေပးမယ့္ သမားဇာနည္တစ္ဦးႏွင့္ မိတ္ဆက္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ မ်က္ရည္လည္မိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္စတင္ခဲ့လိုက္ေသာ ေ၀ေနယ်သုခေဆးခန္းေလးတြင္ ကၽြန္ေတာ္အေ၀းတေနရာသို႕ တာ၀န္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြန္းစုျမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်ေသာ သမားဇာနည္ေအာင္စစ္သည္ ကၽြန္ေတာ့္ေနာင္ေတာ္.. ညီေတာ္မ်ား၏ ဆက္လက္ကူညီ ကုသိုလ္ဒါနျပဳေပးေနေသာ သတင္းေလးကို ကၽြန္ေတာ္ၾကားရတိုင္း ပီတိျဖစ္မိပါသည္။

တခ်ိန္က ဘ၀ကိုရုန္းကန္ရင္း တကၠသိုလ္၀င္တန္းကိုပင္ ေစ်းေရာင္းရင္းေက်ာင္းတတ္ခဲ့ရေသာ အညတရေလးကၽြန္ေတာ္.. မိဘေက်းဇူးေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ သမားဇာနည္တစ္ေယာက္ဘ၀ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါတယ္။ မိဘတို႕ကို ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ကၽြန္ေတာ္ မထားႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေမရယ္.. အေမ့သားကို ဆုေတာင္းေပးေနတဲ့ ဆုေတာင္းသံေတြေၾကာင့္ အေမ့သား သံလြင္ျမစ္ကမ္းတစ္ဖက္က ၀မ္ထန္ဆိုေသာ ေက်းရြာေလးမွာ ေဘးမသီရံမခပဲ တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ရင္း ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေသာ ေနရာေဒသေလးမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တတ္ေသာ ေဆးပညာမ်ားျဖင့္ အေမ့လိုမ်ိဳး သားခ်စ္တဲ့ ေမေမမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သြားမွာပါ…

မိမိအက်ိဳး ၊သူတစ္ပါး၏အက်ိဳး ၊ သာသနာ၏အက်ိဳးကို ဆထက္တပိုးသယ္ပိုးထမ္း႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
Dr. K.S.A

(ယခုကဲ့သို႕ အစ္ကို႕ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေဆးခန္းေလးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခြင့္ေပးခဲ့သည္႕အတြက္ အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ပါသည္)္

1 comments:

aries said...

၀မ္း သာ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္ဘာရာ သာ....

စာေရးသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

 
Image Hosted by ImageShack.us