Friday, December 12, 2008

+ အားငယ္သူ အားေပးပါ.. လဲေနသူ ထူေပးပါ

မေန႕က စခန္းစစ္ထြက္ရမည္ဆိုေသာေၾကာင့္ လွည္းကူးတစ္၀ိုက္ကို ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အလုပ္တာ၀န္ ခဏနားခ်ိန္တြင္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ေျပာဖူးေသာ မရမ္းေခ်ာင္းဆိုေသာ ရြာကေလးဆီသို႕ ဆိုင္ကယ္ေလးျဖင့္ ထြက္ခဲ့လိုက္သည္။ ကတၱာရာလမ္းမၾကီးမဟုတ္ေသာ္လည္း ေျမသားသိပ္ေနျပီျဖစ္ေသာ ေျခာက္လမ္းသြားလမ္းမေဟာင္းၾကီးသည္ မည္သည့္ေနရာမွ စ၍၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဆံုးသည္ မသိ။ သို႕ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္သြားလိုေသာ မရမ္းေခ်ာင္းရြာကေလးဆီကိုေတာ့ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ပင္ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ရြာအ၀င္နားေလးတြင္ပင္ လမ္း၏ ဘယ္ဖက္အျခမ္းတြင္ ပရဟိတ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာဆိုသည္ ဆိုင္းဘုတ္အျပာေရာင္ၾကီးေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္စာလံုးမ်ား ေရးထြင္းထားေသာ ဆိုင္းဘုတ္ၾကီးကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

ေဂဟာေလးကေတာ့ ဘားတိုက္ပံုစံ “ဂ”ငယ္ပံုေဆာက္လုပ္ထားေသာ အေဆာက္အအံုျဖစ္ျပီး အလည္ေျမလြတ္တြင္ သက္ကယ္မိုးထားေသာ ေျမတလင္းကို ခန္းမအသြင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ထိုေဂဟာေလးသည္ အနာၾကီးေရာဂါသည္မ်ားကို ေကၽြးေမြးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေသာ ေနရာေလးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားၾကျပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ေ၀ဒနာျဖစ္ပြားစဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္သည့္ ေျခလက္မ်ား ေကြးေကာက္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းရိုးမ်ားတို၀င္သြားျခင္း၊ လက္ေခ်ာင္းေျခေခ်ာင္းမ်ားမရွိေတာ့ေအာင္ ဆိုးရြားခဲ့သည့္ လူ႕ဘ၀အက်ည္းတန္မႈမ်ားကို ခံစားေနၾကရေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ လူလတ္ပိုင္း အသက္၄၅ ႏွစ္ပိုင္းေလာက္ လူမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ေဂဟာစည္းကမ္းအရ ျမိဳ႕ရြာမ်ားသို႕ သြားေရာက္ကာ ေတာင္းရမ္းစားေသာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားကာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက မတည္ေငြႏွင့္ ေစတနာရွင္ အခ်ိဳ႕၏ လွဴဒါန္းမႈမ်ား၏ အတိုးအညြန္႕မ်ားျဖင့္ ေဂဟာရွိ ေရာဂါေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ထားပါသည္။

တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္အေနျဖင့္လည္း သက္ငယ္ေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားက ရြာတြင္းရွိ ဆိတ္ေက်ာင္းျခင္း၊ ေတာင္းယက္ျခင္း၊ အက်ၤ ီခ်ဳပ္ျခင္းစသည္မ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ အျခားေ၀ဒနာရွင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထိုအေၾကာင္း အျခင္းအရာမ်ားကို ေတြ႕ရေသာ္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္မွ တပါးအျခားမတတ္ႏိုင္။ ကၽြန္ေတာ့္ရသည့္ လစာေလးထဲမွ ဖဲ့လွဴေသာ္လည္း အရာမေရာက္။ တပ္သို႕ျပန္ေရာက္သည္အထိ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ေနာက္ဆံုးသူငယ္ခ်င္းမေလးဆီသို႕ ဖုန္းဆက္ျပီး ထိုအေၾကာင္းအရာမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းလိုက္မိသည္။ မၾကာလိုက္ပါ.. ေနာက္ႏွစ္ရက္ ေျမာက္ေသာေန႕ တစ္ခုေသာ မနက္တြင္ ကၽြန္ေတာ့္ကို ရဲေဘာ္ေလးတစ္ေယာက္က ရိပ္သာသို႕ ေျပးလာေခၚသည္။ သူငယ္ခ်င္းမေလးဆီကဖုန္းလာသည္တဲ့ ျပန္ဆက္မယ္တဲ့..

သူမ ျပန္ဆက္လာပါသည္။ မနက္ျဖန္ သူမမိသားစုႏွင့္တကြ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္အတူ မရမ္းေခ်ာင္း ပရဟိတသို႕ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းတ၀က္မွ ေစာင့္ႏိုင္လွ်င္ေစာင့္ေပးပါဆိုတဲ့အေၾကာင္းေျပာလာသည္။ ကၽြန္ေတာ္အလြန္တရာ ၀မ္းသာမိသည္။ မိမိမလွဴဒါန္းႏိုင္ေသာ္လည္း နတ္လမ္းညႊန္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ျဖစ္ခ်င္ေတာ့ မနက္ျဖန္စခန္းစစ္ကရွိျပန္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း တပ္ရင္းမွဴးကို အေၾကာင္းစံုရွင္းျပျပီး မရမ္းေခ်ာင္းမွ အျပန္စခန္းစစ္၀င္ခဲ့ပါမည့္အေၾကာင္း တင္ျပကာ သူငယ္ခ်င္းမေလးတို႕လာမည့္လမ္းတြင္ အေျပးသြားေစာင့္ရပါသည္။ သူငယ္ခ်င္းမေလးတို႕ႏွင့္ အတူ ပရဟိတေဂဟာသို႕ ဒုတိယအၾကိမ္ေရာက္ရွိခဲ့ျပန္ပါသည္။ သူမတို႕ယူေဆာင္လာေသာ လွဴဒါန္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားက တစ္ေယာက္အိပ္ကိုးရီးယားေစာင္ တစ္ေယာက္တစ္ထည္ႏွဳံးျဖင့္ ေစာင္(၅၄)ထည္၊ ဒန္ေပါက္ပြဲ(၆၀)ႏွင့္ ေငြသားတစ္ဦးကို (၁၀၀၀)က်ပ္ႏွဳံးျဖင့္ လွဴဒါန္းသြားၾကပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ေငြေၾကးအားျဖင့္ မပါ၀င္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ကာယအားျဖင့္သာ ပါ၀င္ကူညီႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဂဟာတြင္ေနထိုင္သူ ေ၀ဒနာရွင္ စုစုေပါင္း(၅၀)ဦးရွိပါသည္။ ရြာထဲတြင္ မိသားစုျဖင့္အတူတကြေနထိုင္သူ ေ၀ဒနာရွင္ စုစုေပါင္း(၃၀)ဦးရွိပါသည္။ မရမ္းေခ်ာင္းရြာေလးတြင္ အနာၾကီးေရာဂါေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရေသာ လူဦးေရ(လက္ရွိစာရင္းမ်ားအရ) စုစုေပါင္း (၈၀)ဦးရွိပါသည္။

ထိုသို႕သြားေရာက္လွဴဒါန္းခ်ိန္တြင္ အနာၾကီးေရာဂါေ၀ဒနာခံစားခဲ့ရေသာ ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦးက ဆြမ္းခံၾကြေသာ ကိုရင္ေလးႏွစ္ပါးကို ဆြမ္းေလာင္းလွဴေနေသာ ျမင္ကြင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ မ်က္စိထဲတြင္ မထြက္ႏိုင္ပါ။ ေရာဂါ၏တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားေကြးေကာက္ေနေသာ္လည္း ၾကိဳးစားျပီး ေျမျပင္တြင္ ၀ပ္ဆင္းကာ ထိျခင္းငါးပါးျဖင့္ကန္ေတာ့ေနေသာ…. ေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး။ ။

အနာၾကီးေရာဂါေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို လူ႕ေဘာင္ေလာကမွ ပစ္ပယ္ထားျခင္းမျပဳပဲ……အားငယ္သူမ်ားကို အားေပးျခင္းျဖင့္ လူ႕ေဘာင္ေလာကၾကီး သာယာလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕လို႕ တုိက္တြန္းႏွႈိးေဆာ္လိုက္ပါသည္။ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္လိပ္စာ
ပရဟိတေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္္ေရးေကာ္မတီ
မရမ္းေခ်ာင္းေက်းရြာ
လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၀၀၂၆၁

ဦးေမာင္ျမင့္
ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး
လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာန။ ဖုန္း - ၆၆၃၃၉၂

တိုင္းဦးစီးအရာရွိ
ရန္ကုန္တိုင္း လူမႈ၀န္ထမ္းရံုး
အမွတ္(၁၉၄)၊ ဗိုလ္တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္း။ ဖုန္း -၂၉၂၆၁၁

ဥကၠဌ
ျမိဳ႕နယ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖြံျဖိဳးေရးေကာင္စီ
လွည္းကူးျမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၆၂၉၀၃၈

[အထက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာမ်ားသည္ ထိုေဂဟာမွေပးလိုက္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မွ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ ]

7 comments:

Unknown said...

အဲဒီ ရြာေလး အေၾကာင္းေရးထားတဲ့ စာအုပ္ ဖတ္ဖူးတယ္။ အခုမွ ျပန္မွတ္မိေတာ့တယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြစုၿပီး လွဴႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားဦးမယ္။ ပို႕စ္ ေလးအတြက္ ေက်းဇူးဗ်ာ။

မီးမီးငယ္ said...

ဒီဇင္ဘာျပန္ရင္ႏွစ္တုိင္းလုပ္ေနက်တစ္ခုရွိပါတယ္
အဲ့ဒါက PLHA ေတြကိုတစ္ခုခုလွဴေနက်ပါ
တို ့သိတာကဒီ PLHA ေတြဘဲအကူညီလိုအပ္တယ္ထင္ေနခဲ့တာ

အခုဒီဇင္ဘာျပန္ရင္ကိုအာမီေျပာသလို
မရမ္းေခ်ာင္းကိုသြားျပီး
တတ္ႏိုင္သေလာာက္ကူညီခဲ့ပါ့မယ္

အခုလိုမ်ိဳးလိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို
ညႊန္ၾကားေပးလို ့ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္ရွင္
း)

ၿဖိဳးငယ္ said...

ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ .. သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ... နတ္လူ သာဓု ေခၚေစမဲ့ ကုသိုလ္ပါပဲဗ်ာ ...

ကိုရင္ညိန္း said...

ဂရိတ္ေဂ်ာ့ ဘ ဆိုတာပဲဗ်ာ အေဟးေဟး

လြမ္းသုရင္ said...

သာဓုပါရွင္...

mgthonnya said...

သာဓုသာဓုသာဓု.....ပါ...ေနာက္လည္းအျမဲလွဴႏိုင္ပါေစ... :)

Dream said...

ပီတိျဖင့္ သာဓု အၾကိမ္ၾကိမ္ ေခၚဆို သြားပါတယ္ ...
အလွဴတခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ႏွိဳးေဆာ္ေပး သူဟာလည္း အင္မတန္မြန္ျမတ္တဲ့ ကုသုိလ္လမ္း ေဖာက္ေပးတာနဲ႔ အတူတူပါပဲ ...ေကာင္းက်ိဳးမ်ားစြာ ရရွိပါတယ္။

မြန္ျမတ္တဲ့ အလုပ္ကို လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ပီတိျဖစ္ရပါတယ္.........ေနာက္ေနာင္ကိုလည္း ယခုကဲ့သို႔ အလွဴမ်ိဳးအျမဲ ျပဳလုပ္သြားႏုိင္ပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းေပးပါတယ္......... :)

ဖတ္ျပီးေတာ့ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္.... ကုိရင္ေလးကို ကန္ေတာ့ေနတဲ့ အဲဒီပုဂၢိဳလ္ေလး ရဲ့
အျဖစ္ကို ေတြးၾကည့္ျပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရသလုိ ေလးလည္း ေလးစားမိပါတယ္။

အလွဴရွင္ေတြရ့ဲ သဒၵါတရား ကို တုိးပြားေအာင္လံႈေဆာ္ေပးတဲ့အတြက္ ဦးဦးအာမီလည္း ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာနဲ႔ ျပည့္စံုပါေစ...... :) :) :)

စာေရးသူ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္

 
Image Hosted by ImageShack.us